Wij certificeren

medische praktijken, apotheken, revalidatiecentra, ziekenhuizen en zorginstellingen

U krijgt een breed scala aan diensten op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit omvat de certificering van uw managementsysteem zodat de processen in uw medische praktijk nog transparanter en efficiënter kunnen worden gemaakt. U krijgt een bewijs dat uw systeem is afgestemd op uw praktijk. Je voldoet volledig aan de eisen van een kwaliteitsmanagement.

De certificering biedt de volgende voordelen:

  • Transparante processen
  • Ontwikkeling en gebruik van verbeterpotentieel
  • Opties voor kostenbesparingen
  • Bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims
  • Zorgen voor naleving van wettelijke vereisten
  • Marketingtool
  • Vertrouw op inkomen voor patiënten en verwijzende artsen
  • Werknemers motivatie

Industrie

ISO 9001:2015

Deze norm heeft betrekking op kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) in het algemeen. Het beschrijft de eisen waaraan een QMS moet voldoen om de processen in te stellen fundamenteel en effectief in een faciliteit. Onze auditors hebben jarenlange ervaring met het implementeren van certificeringsprocedures volgens de norm ISO 9001: 2015.

Voedselgebied

ISO 22000:2005 / ISO 22000:2018

In deze regels zijn de eisen voor managementsystemen gepositioneerd voor de voedselveiligheid. ISO 22000 biedt kleine en middelgrote ondernemingen een gedegen van handel en industrie geaccepteerd alternatief voor de IFS- of BRC-eis omdat er geen voorbeelden van onaangekondigde audits worden gegeven, vindt er geen revisie om de 8 à 10 jaar plaats en is de auditor niet beperkt tot het maximale aantal opeenvolgende auditbezoeken.

Voor bedrijven is de verandering de moeite waard, want naast de auditkostenreductie voor ISO 22000 is er geen extra inspanning in het geïnstalleerde kwaliteitsmanagementsysteem nodig.

Energie

ISO 50001:2011 / ISO 50001:2018

Certificering volgens ISO 50001 (of een geregistreerd milieumanagementsysteem volgens EMAS-verordening) is een voorwaarde voor gedeeltelijke vrijstelling, met name energie-intensieve bedrijven en ook in de toekomst voor de ontlasting van elektriciteits- en energiekosten voor bedrijven in de productiesector. Wees bij ons aan de goede kant of krijg een overzicht van de individuele vereisten – onafhankelijk en neutraal.

Milieu

ISO 14001:2015

ISO 14001 richt zich op een continu verbeterproces (de basis hiervoor is de PDCA-cyclus) als middel om de gestelde doelen op het gebied van milieuprestaties te behalen.

werk veiligheid

ISO 45001:2018 / OHSAS 18001:2007

Arbeidsongevallen en ziekten zetten werknemers, hun gezinnen en bedrijven onder druk. De norm moet daarom zorgen voor meer veiligheid op de werkplek. De norm biedt een kader voor bedrijven van elke branche en van elke omvang om proactief risico’s op de werkvloer te verminderen en zo de gezondheid en het welzijn van hun werknemers duurzaam te verbeteren.

medische apparaten

ISO 13485:2016

Waar ISO 9001 bepaalt dat de organisatie als geheel moet streven naar continue verbetering (kwaliteitsmanagement), heeft de kernvereiste van ISO 13485 betrekking op productveiligheid en effectiviteit. Hier moet de vervulling van de vereisten voor het product worden verzekerd door de effectiviteit van de geïntroduceerde processen